Comunicat privind plata dividentelor aferente exercitiului financiar 2020
13.05.2021 Decizie
In perioada 12.01.2021 – 11.02.2021 se va derula Etapa I a majorarii de capital CHIMCOMPLEX S.A., aprobata prin Decizia ASF 17/07.01.2021 – subscrierea in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta. Documentele aferente majorarii de capital social: Decizia ASF , Prospectul , Formular de subscriere , Formular de revocare 11.11.2021 Decizie

CAIET de SARCINI PROIECT : Finalizare lucrari de constructii-montaj si punere in functiune a sferei de propilena
de capacitate 3000 mc în cadrul Depozitului de Gaze Lichefiate – CHIMCOMPLEX SA Borzesti Sucursala Ramnicu-Valcea
03.07.2019
CAIET de SARCINI PROIECT :Inchidere Depozit de Deseuri Nepericuloase – CHIMCOMPLEX SA Borzesti Sucursala Ramnicu-Valcea 04.07.2019