AGOA

27.04.2020

AGOA – 27.04.2020 26.03.2020
1. Declaratie 27.03.2020
2. Raport de gestiune al Consiliului de Administratie Chimcomplex pentru anul 2019 27.03.2020
3. Flux de numerar 27.03.2020
4. Situatii financiare Chimcomplex an 2019 27.03.2020
5. Anexe situatii financiare Chimcomplex an 2019 27.03.2020
6. Situatii financiare – A4 IMPEX SRL ONESTI an 2019 27.03.2020
7. Situatii financiare – A5 INVEST SRL ONESTI an 2019 27.03.2020
8. Declaratie privind Guvernanta Corporativa 30.30.2020
9. Raport auditor financiar extern 2019 03.04.2020
10. Aprobare repartizare rezultat financiar 2019 03.04.2020
11. Numire auditor financiar extern 03.04.2020
12.Plan Investitii 2020 10.04.2020
13.Propunere buget 2020 10.04.2020
14.Nota descarcare administratori AGOA 27.04.2020 10.04.2020