ACTIVITATI DE IMPLEMENTARE A CERINTELOR REACH LA CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

​Incepand cu anul 2010 Chimcomplex SA Borzesti a implementat cerintele Regulamentului European nr. 1907/2006 –REACH, privind inregistrarea, evaluarea, restrictionarea, autorizarea substantelor chimice si este in continua adaptare la cerintele legale nationale si europene, privind conditiile de fabricare si comercializare ale produselor chimice din portofoliu.

Am inregistrat la Agentia Europeana de Chimicale -ECHA toate substantele chimice fabricate in cantitati mai mari de 1 tona/an, conform termenelor stabilite prin Regulamentul European nr. 1907/2006-REACH .

Utilizam doar materii prime inregistrate de catre furnizorii nostri, conform Regulamentului European nr. 1907/2006 –REACH.

Detinem Fise cu date de securitate extinse (eSDS) conform Reg. 830/2015 –REACH,  pentru produsele din gama de fabricatie, cu scenarii de expunere care descriu masurile de administrare ale riscurilor pentru lucratori si mediul inconjurator, pentru toate utilizarile identificate pe lantul de distributie.

Am notificat la ECHA substantele chimice din portofoliu, conform Reg. European 1272/2008 -CLP  privind clasificarea, etichetarea, ambalarea substantelor chimice.

Desfasuram o comunicare ampla si eficienta cu partenerii nostri comerciali, cu autoritatile nationale si europene, cu asociatiile de profil din Romania, cu alte parti interesate,  privind orice aspect legat de aplicarea/ conformarea/ imbunatatirea continua a cerintelor prevazute in Regulamentul 1907/2006- REACH.
(email oficial: reach@chimcomplex.ro).

Suntem in permanenta conectati si receptivi la evolutia legislativa nationala si europeana din domeniul substantelor chimice periculoase.

Linkuri utile:

http://echa.europa.eu/ro/information-on-chemicals/registered-substances (introduceti nr. EC sau nr. CAS corespunzator substantei Chimcomplex de care sunteti interesat, vizualizati substanta si lista cu numele companiilor inregistrante; verificare simpla a conformitatii Chimcomplex privind inregistrarea conform Reg. REACH)

http://echa.europa.eu/news-and-events/news-alerts (activitati ECHA privind chimicalele)

http://reach.anpm.ro/ (sectiunea REACH, activa pe site-ul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului)

http://www.reachcentrum.eu/ (Centrul European REACH)

http://www.cefic.org/ (Centrul European pentru Industrie)