Politica CHIMCOMPLEX referitoare la CALITATE si MEDIU
Declaratia Directoruui General privind politica in domeniul SIGURANTEI PRODUSELOR DE UZ ALIMENTAR