Politica CHIMCOMPLEX referitoare la CALITATE si MEDIU
Plitica CHIMCOMPLEX referitoare la domeniul SIGURANTEI PRODUSELOR DE UZ ALIMENTAR