Politica CHIMCOMPLEX referitoare la CALITATE si MEDIU
Declaratia Directorului General privind politica in domeniul SIGURANTEI PRODUSELOR DE UZ ALIMENTAR