REACH

ACTIVITATI DE IMPLEMENTARE A CERINTELOR REACH LA CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

Incepand cu anul 2010 Chimcomplex SA Borzesti a implementat cerintele Regulamentului European nr. 1907/2006 – REACH privind inregistrarea, evaluarea, restrictionarea, autorizarea substantelor chimice si este in continua adaptare la cerintele legale nationale si europene, privind conditiile de fabricare si comercializare ale produselor chimice din portofoliu.

Am inregistrat la Agentia Europeana de Chimicale -ECHA toate substantele chimice fabricate in cantitati mai mari de 100 tone/an si vom continua inregistrarea conform termenelor stabilite prin Regulamentul REACH .

Am autorizat la Agentia Europeana de Chimicale produsul tricloretilena si suntem in procedura de monitorizare a conditiilor de utilizare in siguranta a acestuia; deasemenea  ne pregatim pentru o eventuala reaplicare conform termenilor impusi de autorizatia initiala.

Utilizam doar materii prime inregistrate de catre furnizorii nostri, conform Regulamentului European nr. 1907/2006 –REACH.

Detinem Fise cu date de securitate extinse (eSDS) conform Reg. 453/2010 –REACH,  pentru produsele din gama de fabricatie, cu scenarii de expunere care descriu masurile de administrare ale riscurilor pentru toate utilizarile identificate pe lantul de distributie.

Am notificat la ECHA substantele chimice din portofoliu, conform Reg. European 1272/2008 -CLP  privind clasificarea, etichetarea, ambalarea substantelor chimice.

Desfasuram o comunicare ampla si eficienta cu partenerii nostri comerciali, cu autoritatile nationale si europene, cu asociatiile de profil din Romania, cu alte parti interesate,  privind orice aspect legat de aplicarea/ conformarea/ imbunatatirea cerintelor Reg. REACH. (email oficial: reach@chimcomplex.ro).

Suntem in permanenta conectati si receptivi la evolutia legislativa nationala si europeana din domeniul substantelor chimice periculoase.

Linkuri utile:

http://echa.europa.eu/ro/information-on-chemicals/registered-substances (introduceti nr. EC sau nr. CAS corespunzator substantei Chimcomplex de care sunteti interesat, vizualizati substanta si lista cu numele companiilor inregistrante; verificare simpla a conformitatii Chimcomplex privind inregistrarea conform Reg. REACH)

http://echa.europa.eu/news-and-events/news-alerts (activitati ECHA privind chimicalele)

http://reach.anpm.ro/ (sectiunea REACH, activa pe site-ul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului)

http://www.reachcentrum.org/ (Centrul European REACH)

http://www.cefic.org/ (Centrul European pentru Industrie)

Lista substante - Reach