Despre noi

Parte a Grupului SCR, cel mai puternic grup industrial din România, CHIMCOMPLEX S.A. BORZEŞTI este unul din cei mai importanţi fabricanţi de produse chimice din România.

Vedere generala Chimcomplex Borzesti

Vedere generala Chimcomplex Borzesti

 

Actul de înfiinţare a Combinatului Chimic Borzeşti a fost semnat în anul 1954, iar în anul 1959 au intrat în funcţiune primele obiective: fabrica de oxigen, instalaţiile producătoare de detoxan şi monoclorbenzen, după care în 1960 au fost puse în funcţiune uzina de sodă caustică, cu instalaţiile: electroliza cu diafragmă, clor lichid, acid clorhidric, evaporare-topire împreună cu instalaţiile pentru fabricarea clorurii de var şi a hexacloranului.

Chimcomplex

Chimcomplex

Anii următori au completat structura principalelor două fluxuri tehnologice: fluxul produselor clorosodice şi derivate şi fluxul produselor organice de sinteză în cadrul căreia s-a evidenţiat linia acetilenă-policlorură de vinil. Gama de produse fabricate s-a dezvoltat continuu, incluzând treptat, si alte produse clorosodice, cloruri anorganice, solvenţi organici, mase plastice, alchilamine produse de sinteză organică, pesticide şi gaze tehnice.

În anul 1990 Combinatului Chimic s-a separat ca unitate distinctă din Combinatul Petrochimic de pe platforma din Borzeşti, iar în 1991 s-a transformat in societatea comercială pe acţiuni sub denumirea de CHIMCOMPLEX S.A. BORZEŞTI.

Electroliza cu membrana schimbatoare de ioni

Electroliza cu membrana schimbatoare de ioni

Cel mai important eveniment care a marcat evoluţia de după 1990 a societăţii îl constituie semnarea, în ziua de 9 iunie 2003, a contractului de privatizare a societăţii, eveniment care a însemnat nu numai schimbarea formei de proprietate ci şi intrarea CHIMCOMPLEX SA BORZEŞTI în Grupul S.C.R.

Cogenerare II, varf al tehnologiei la Chimcomplex Borzesti

Cogenerare II, varf al tehnologiei la Chimcomplex Borzesti

Mergînd pe aceaşi etică puternică a Grupului S.C.R., CHIMCOMPLEX S.A. BORZEŞTI oferă un mediu de lucru sigur şi curat atât pentru angajaţii săi cât şi pentru mediu. Pentru că noi credem că se pot crea afaceri prospere fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a trăi într-un mediu sănătos.